Location: Karachi 13 Rajab 1442
FAJAR 5:41 AM
SUNRISE 6:57 AM
DHUHUR 12:45 PM
ASR 4:55 PM
MAGHRIB 6:32 PM
ISHA 7:48 PM