Location: Karachi 13 Safar 1443
FAJAR 5:04 AM
SUNRISE 6:20 AM
DHUHUR 12:25 PM
ASR 4:48 PM
MAGHRIB 6:29 PM
ISHA 7:45 PM