14 Shaban 1441

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 04:58 AM | IFTAR: 06:52 PM


FAJAR

4:59 AM

SUNRISE

6:16 AM

DHUHUR

12:34 PM

ASR

5:04 PM

MAGHRIB

6:51 PM

ISHA

8:09 PM

Location: Karachi 14 Shaban 1441
FAJAR 4:59 AM
SUNRISE 6:16 AM
DHUHUR 12:34 PM
ASR 5:04 PM
MAGHRIB 6:51 PM
ISHA 8:09 PM