Location: Karachi 10 Jumadal Akhira 1440
FAJAR 5:49 AM
SUNRISE 7:06 AM
DHUHUR 12:46 PM
ASR 4:50 PM
MAGHRIB 6:26 PM
ISHA 7:43 PM