Location: Karachi 21 Rajab 1442
FAJAR 5:34 AM
SUNRISE 6:50 AM
DHUHUR 12:43 PM
ASR 4:58 PM
MAGHRIB 6:37 PM
ISHA 7:52 PM