Location: Karachi 25 Dhulhijja 1442
FAJAR 4:38 AM
SUNRISE 6:01 AM
DHUHUR 12:38 PM
ASR 5:17 PM
MAGHRIB 7:15 PM
ISHA 8:38 PM