این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Zuha
Zuha is an arabic name . ضحی ۔ . It means the light or the clearity.

Haseeb , Lahore Tue 19 Sep, 2017

Yana
With the authentic service this website can show the amazing name meanings you will ever love to take so try this page for the real meanings for your name

Yana , Karachi Tue 19 Sep, 2017

Mehwish
My name is mehwish and my friend calling me meshi

Mehwish , Lahore Tue 19 Sep, 2017

Moeen
I like this word moin bcz its my husband name

moin , lahore Tue 19 Sep, 2017

Hassan
I love my name ali hassan gugranwala

Ali hassan , Gugranwala Tue 19 Sep, 2017

Shehneela
My name is shehnila

Shehnila , Dir lower Tue 19 Sep, 2017

Aiza
My niece name is aiza

Masood raja , Bhimber ajk Tue 19 Sep, 2017

Nasik
Nice

Amjad , Chakwal Tue 19 Sep, 2017

Rukhsar
Rukhsar is my wife's name. She is everything to me and she has made my life soooo beautiful.love u my life. I really love R Love u

JAVAID bhat , Srinagar Tue 19 Sep, 2017

Zara
so cute name zara

marium , pakistan Tue 19 Sep, 2017