این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Eshaal
My daughter name is eshaal

Baseer , Karak Thu 19 Apr, 2018

Ahtisham
Very nice

AHTISHAM , Lakhimpur-Kheri Thu 19 Apr, 2018

Fareeha
i hv no words. because its the name of my love my world my life.

Honey , Quetta Wed 18 Apr, 2018

Iqbal
my name is iqbal hossin

iqbal , dhaka Wed 18 Apr, 2018

Alishba
Alishba name is very nice

Alishba , Gujranwala Wed 18 Apr, 2018

Mehwish
I love u so much Mehwish Ghaffar from multan

Mehwish , Multan Wed 18 Apr, 2018

Jawaahar
Good

Rajme , Dhaka Wed 18 Apr, 2018

Minahil
plz tell the correct meaning of name minahil

fatyma , lahore Wed 18 Apr, 2018

Khaalida
Khadija

khadija , dhaka Wed 18 Apr, 2018

Rida
my name is rida plz tell me mai apni hony wali bethi ka name kia rako

rida , peshwar Wed 18 Apr, 2018

Last Updated: 19 Apr, 2018